Цветана Герджикова отхвърли обвиненията на служебния министър на образованието проф. Николай Денков, че тя е създавала проблемите, заради които ЕС спира средствата за наука и образование за страната ни. Министърът поиска оставката на Герджикова, която е директор на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката.

По думите й, през периода, обхванат от проверката на европейските одитори, шеф на дирекцията е бил Иван Модев - днес началник на кабинета на министър Денков.

Тя посочва, че не приема да носи вина за грешки, допуснати от други ръководители.

Цялото й изявление бе публикувано в news.bg. Ето го и него без редакторска намеса:

Заявление на Цветана Герджикова - Главен директор на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН

С удивление прочетох днес изявлението на служебния министър на образованието и науката - проф. Денков, в което той твърди, че нося пряка отговорност за неблагоприятните констатации, направени от одиторите на Европейската комисия по отношение изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Това твърдение е в абсолютно противоречие с действителността.

Проверката на европейските одитори обхваща периода от стартирането на оперативната програма до м. октомври 2016 година. В този период главен директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" е г-н Иван Модев (днес началник на кабинета на министър Денков), а през по-голямата част от периода (до април 2016 г.) ресорният заместник-министър за оперативната програма е самият проф. Денков. Следователно, именно те носят отговорност за управлението и изпълнението на програмата в периода, обхванат от проверката на Европейската комисия.

Вярно е, че през част от проверявания период аз също съм работила в дирекцията, но функциите и задачите ми по това време не бяха свързани с управлението на оперативната програма, нито с избора на оценителните комисии, чиято дейност е най-остро критикувана от одиторите. Всичко това лесно може да бъде установено от съхраняваните в деловодната система на МОН документи.

Всъщност на поста "главен директор" реално съм била само два месеца - от 1 декември 2016 г. (когато главният директор Иван Модев премина на работа в друго ведомство) до 1 февруари 2017 г. (когато се наложи да постъпя в болница; при това още в същия ден ми беше прекратен достъпа до служебния електронен адрес, така че оттогава нямам никаква представа кой и какво пише или подписва с моето име). За тези два месеца - с подкрепата на ръководството на министерството - разработихме пакет от мерки в посока на преодоляване на слабостите, установени от представителите на ЕК по време на одитната мисия. Този пакет от мерки, както и списък на всички неотложни задачи, беше предаден на министър Денков и неговия екип още с встъпването им в длъжност.

Накратко, не съм съгласна да ми се приписва вина и да ми се търси отговорност за грешки, допуснати от други ръководители.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!