Отбелязваме Световния ден срещу детския труд - 12 юни. Денят за борба срещу детския труд се отбелязва от 2002 г. с решение на сесията на Международната организация на труда (3-20 юни 2002) в подкрепа на действията на световната общественост за забрана на детския труд, пише БТА.

По данни на Организацията на обединените нации към 2021 г. близо 152 млн. деца на възраст между 5 и 17 години са обект на детски труд, като 73 млн. от тях упражняват опасни форми на труд. Това ги лишава от детство и достъп до образование.

Мотото на деня за 2021 г. е: "Да действаме сега, за да сложим край на детския труд!".

Въпреки че настоящата 2021 г. е обявена за Международна година за премахване на детския труд, официалният брой на работещите деца е нараснал с 8,4 милиона, предупреждават от КТ "Подкрепа". 

Общо 12 милиона от тези деца работят в селското стопанство; 31,4 милиона са заети в сферата на услугите; 25 на сто от децата между 5-11 години и 35 на сто от тези между 12-14 години не ходят на училище.

Непрекъснато се увеличава броят на малките деца /между 5-11 години/, които работят, както и броят на тези на възраст до 17 години, които се трудят при изключително рискови условия. 

Друг изключително тревожен факт, е че момичетата са по-голямата част от работещите деца, допълват от КТ "Подкрепа". От синдиката посочват, че Международната организация на труда и УНИЦЕФ предупреждават, че поради пандемията в риск са още 9 милиона деца.

В Световния ден срещу детския труд - 12 юни, България може да отбележи, че в страната най-тежките му форми са елиминирани, заявяват от ИА "Главна инспекция по труда". 

Българското законодателство е съобразено с международните нормативни актове, които защитават децата от трудова експлоатация. Трудът до 16 години у нас е забранен, като възрастта е съобразена със задължителната за образование. 
Младежи, навършили 16 години, могат да бъдат наети на работа само с разрешение на Инспекцията по труда. По изключение разрешение може да се получи и за дете, навършило 14 г., основно за участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави. 
Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление и при установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата.

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция. При всяка проверка инспекторите по труда упражняват и контрол върху наемането на ненавършили 18 г.
 Работните места, на които се наемат те, се проверяват на място, за да се установи, че условията на труд не създават риск за тяхното здраве. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Работният ден за тях е 7-часов, за което те следва да получават минимум минималната работна заплата за страната. Те имат право на удължен платен годишен отпуск от 26 дни.

В Световния ден срещу детския труд от МОТ припомнят, че голямата цел е премахването на детския труд до 2025 г. в световен мащаб и изразяват притеснения, че напредъкът по изпълнението ѝ може да бъде повлиян от пандемията от COVID-19 и безпрецедентната икономическа криза, която я придружава.