Глоба до 20 000 лева за фалшиви сигнали на спешния телефон 112, предвижда законът за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер, който депутатите приеха на първо четене. Телефон 112 ще се набира безплатно от всеки телефонен апарат, включително и от обществен, предаде репортер на Агенция БЛИЦ.
Използването на телефон 112 не по предназначение, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, ще се наказва с глоба от 2 хил. до 5 хил. лв. Когато при фалшив сигнал се стигне до мобилизиране на ресурси на службите за спешно реагиране, глобата е от 10 хил. до 20 хил. лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службата вреди. При повторни нарушения санкциите се удвояват.
Другите национални телефонни номера за спешни повиквания - 150, 160 и 166, ще могат да се ползват паралелно със 112. Година след влизането на закона в сила, правителството трябва да вземе решение за пренасочването им към единния европейски номер. /БЛИЦ