4 млрд. лева годишно са заплатите, получавани на тъмно или в пликче. Това сочат данните от социологическо проучване на агенция „Медиана”.
При 28% от анкетираните има разминаване при декларираните доходи и реално получаваното възнаграждение. Тези 28% формират 3,6 млрд. лева от заплатите "в пликче". 13% пък са вън от всякакви трудови правоотношения, което формира 400 млн. лева или 4 милиарда лева за година.

„Главна инспекция по труда” е извършила 11 720 проверки, констатирани са над 61 000 нарушения, като свързаните с трудовите правоотношения са 19 018 – 31% от общия брой нарушения. С най-висок дял са нарушенията на нормите, регламентиращи заплащането на труда – 21,3%, на работното време, почивките и отпуските – 12,2%, и на реда за сключване и регистрация на трудовите договори – 3,2%. Съставени са 3426 акта за установяване на административно нарушение. 

Социалният министър Емилия Масларова посочи, че както сред работодателите, така и сред работниците, преобладават предпочитанията осигуровките да не се внасят върху пълната заплата. Нерегламентираното заплащане на труда и контрола върху спазването на разпоредбите по трудовите възнаграждения също са предмет на засилен интерес. Според данни от блога на социалното министерство, 75 на сто от хората, на които някога се е случвало да работят извънредно, са го правили без да им се заплаща. /БЛИЦ