43 възпитателни дела срещу деца закононарушители е разгледала Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Троян м.г.
От тях половината са за кражби на мобилни апарати, велосипеди, радиатор, медни съдове, ракия и хранителни стоки от търговски обекти. 4 от възпитателните дела пък са за кражба на пари. Комисията се е занимавала и със случаи на агресивни прояви и бягство от вкъщи, вандалщина, непосещаване на училище, управление на автомобил от неправоспособен извършител, анонимно обаждане за поставена бомба в училище и на клевета за сексуално насилие.
Тя е наложила съгласно закона 72 възпитателни мерки, от тях повечето са предупреждения, има и внесени в районен съд-Троян 4 иска за настаняване в интернат с изпитателен срок половин година. Мярката "обществено порицание" е наложена на 17 деца, през 2007 г. тя е приложена спрямо 19, съобщиха днес от Община-Троян. /Гергана Димитрова, БЛИЦ