Софийски градски съд осъди на 5 години ефективно и да плати 20 хил. лв. бившия началник сектор "Търгове и договаряне" към пътния фонд Иван Владимиров за това, че е предал 23 хил. лв. подкуп за изменение на плана за регулация на площи в с. Леденика, община Велико Търново. Той също така няма да има право да изпълнява тази длъжност в тригодишен срок.
Другият подсъдим по това дело - бившият директор на дирекция "Усвояване на средствата от ЕС" Любомир Лилов, получи една година условна присъда с 3 години изпитателен срок.
Преди заседанието защитникът на Лилов помоли съдебния състав за снизхождение, докато адвокатът на Владимиров само вметна, че обвинението няма достатъчно доказателства. 
Присъдите могат да се обжалват в 7-дневен срок.
Милан Николов, БЛИЦ