Само 40% от живеещите на Стария континент имат основни цифрови умения, съобщи еврокомисарят Мария Габриел. Има 80 милиона европейци, които никога не са използвали интернет, а само 40 процента от европейските граждани имат основни цифрови умения - това са 169 милиона европейци. Това каза еврокомисарят по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел на форума "Учители за дигитално образование".

Ефектите от цифровизацията ще бъдат напълно видими след няколко години, когато може да се анализира по-нататъшното обучение или кариерата на учениците, посочи Габриел.Тя заяви, че чрез цифровизирането на образованието и използването на новите възможности на технологиите учителите променят живота на днешните деца към по-добро и им дават още един хоризонт за успешна реализация. 

Употребата на цифрови електронни платформи е възможна за всички учебни предмети, но цифровото съдържание трябва да подкрепя педагогиката, а не обратното, каза Мария Габриел. Тя акцентира и върху това от колко рано трябва да започва цифровото обучение при децата. Опитът показва, че добрата цифрова стратегия включва обучение на основни цифрови способности на ниво начално училище, но е добре да се започне и по-рано.

"Нека не се плашим от това, защото нашите деца се сблъскват със смартфони, с лаптопи и с широка гама от цифрови устройства още в най-ранна възраст. И училищата трябва да отдават дължимото на тази действителност", коментира еврокомисарят Мария Габриел. Тя заяви, че се нуждаем от добре изградено и премислено цифрово образование, с програма, която да адаптира цифровите умения спрямо възрастта на децата. По този начин ще има възможност за критично мислене при децата и учениците, както и възможности за иновативност и креативност, които никога няма да могат да бъдат заместени от машините и технологиите.