Следвайки мисията си да обучава хората в България как правилно и безопасно да използват Интернет, А1 стартира серия от безплатни обучения по компютърна грамотност за възрастни над 55 години. Обученията са част от програмата „Интернет за всички“ и се провеждат в различни населени места в България в партньорство с Асоциация „Съвременни читалища“.
 

За инициативата „Интернет за всички 55+“ разговаряме с инж. Георги Петров, председател на УС на Асоциация „Съвременни читалища“ и Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България.
 

Как бяха избрани населените места, в които се провеждат обученията от програмата „Интернет за всички 55+“?
 
Г.П.: Дейността на Асоциация „Съвременни читалища“ е насочена приоритетно към по-малки населени места и се радвам, че с А1 споделяме общо разбиране за нуждата от това да съсредоточим общите ни усилия именно към такива локации. Там достъпът на населението до нови технологии, съвременни мобилни устройства и обучения за изграждане на умения за тяхната употреба е затруднен поради географски, финансови и други причини.
 
И.З.: Наясно сме, че хората в малките населени места често са ощетени в това отношение и затова още в началото бяхме убедени, че ще се насочим към села и по-малки градове. При подбора им много ценен за нас беше опитът на Асоциация „Съвременни читалища“, които заради работата си с читалищата в страната, имат много добра представа за нуждите на общностите по места. Вече имаме реализирани безплатни обучения в градовете Белене, Дряново и Радомир, както и селата Ценово и Ново село, област Видин. Целта ни е да стигаме до все повече населени места и да бъдем полезни на възможно най-много хора в България.

2. Проектът е насочен към възрастни хора над 55-години. Обикновено се фокусираме върху младите. Защо избрахте тази възрастова група?
 
И.З. Глобалната инициатива на А1 „Интернет за всички“ обхваща хора от различни възрастови групи. Тя има за цел да осигури достъп до информация, знания и образование в областта на технологиите на тези, които по някаква причина нямат шанс да се възползват от тази възможност. Започнахме да я реализираме в България през 2014 г., като първоначално се фокусирахме върху обучения на деца и младежи – нещо, което продължаваме да развиваме и днес. През 2016 г. разширихме обхвата на инициативата, като включихме в нея и мъже и жени над 55 години. За нас тази стъпка беше логична и много важна, защото ни даде възможност да разширим обсега на програмата и да стигнем до една от най-уязвимите групи у нас – възрастните хора.
Бизнесът в областта на технологиите традиционно насочва усилията си към младите хора – тези, които живо се интересуват от новостите на пазара и активно използват технологични решения в ежедневието си. Ние знаем обаче, че възрастните хора също имат нужда от информация и обучение в тази насока. От една страна за да улеснят ежедневието си и да поддържат добър контакт с близките си, а от друга – за да се предпазят от потенциалните опасности в онлайн пространството. В отговор именно на тези нужди разработихме програмата „Интернет за всички: 55+“.
 
4. Какво включва обучението, справят ли се възрастните с „умните“ телефони?
 
Г.П. Програмата на обучението е така изградена, че да позволи на обучаемите да придобият знания и умения за работа в Интернет с различни мобилни устройства – лаптопи, таблети и смартфони. Тя включва общо четири модула, разпределени в 20 учебни часа: въведение в компютърната техника; работа с Интернет; използване на мобилни устройства (смартфони и таблети); онлайн безопасност. Особено внимание обръщаме на сигурността в дигиталното пространство, като в рамките на темата засягаме проблеми като онлайн измами, вируси, фалшиви новини.
 
И.З. Впечатленията ни от първите участници в обученията показват, че немалко от тях вече използват смарт устройства, най-вече мобилни телефони и таблети, и имат известни умения за работата с тях, макар и базови. Те познават някои основни функции, но имат нужда от допълнителна подкрепа – от една страна, за да ги използват по-пълноценно, а от друга − за да се предпазят от евентуални злоупотреби. За да им покажем как може да се случи това, ние осигурихме мобилни устройства за всички участници, които те могат да използват по време на обученията.
 


 
5. Възрастните хора от селата и малките населени места интересуват ли се от интернет? За какво го използват най-често? Битува мнението, че ползват компютри и телефони най-вече за да имат връзка с децата в чужбина. Имат ли и други онлайн интереси, извън връзката с децата?
 
Г.П. Комуникационната функция на Интернет е широко използвана от възрастните хора, като тя все повече се насочва към употреба на приложения за „умни“ устройства. През последните години възрастните хора в малките населени места все повече използват интернет като източник на информация по теми, свързани с подобряване начина им на живот – здраве, храни, отглеждане на животни, земеделие.
 
6. Какво е качеството на интернет в малките населени места, достъпен ли е до всички?
И.З. България е сред страните с най-добро проникване на широколентов интернет сред населението. Принос за това има както изградената национална инфраструктура за широколентов интернет, така и доброто 3G и 4G покритие на територията на страната.
А1 разполага с над 3 000 базови станции, покриващи над 99,94% от населението с 3G, като 97,7% от хората у нас имат достъп и до 4G мрежата ни. Нашата 4G мрежа покрива всички населени места с над 3 000 жители при максимална скорост на сваляне до 185 Mbps.
От края на 2017 г. първи в България започнахме внедряването и на 4.5G, което осигурява с 30% по-висока скорост на връзката спрямо досегашната. Това лято А1 пусна първата тестова 5G базова станция в България и усилията ни в бъдеще ще бъдат насочени и към развитието на мрежи от пето поколение, които са ключът към технологиите на бъдещето.
 
7. Общуването между поколенията и взаимопомощта е характерно за хората от малките населени места. Този модел на взаимна подкрепа може ли да съществува и във виртуалното пространство? Обмисляли ли сте вариант да създадете сборни групи – деца и възрастни, които да се обучават заедно и да са си взаимно полезни?
 
Г.П. Оценяваме високо важността на общуването между поколенията, което е полезно за развитието и на двете страни. Децата и внуците се включват в „извънкласните“ занимания с мобилни устройства на своите баби и дядовци и по този начин значително подобряват устойчивостта на новопридобитите от тях знания и умения. Смятаме, че това е изключително смислен начин за работа с общностите в малките населени места.
 
И.З. Със сигурност ефектът от програмата би бил по-добър, ако възрастните хора получават подкрепа от своите по-млади близки и по време на обученията, и след приключването им. Надявам се, че все повече млади хора ще си дават сметка колко е важно родителите, бабите и дядовците им да имат нужните компетенции, за да се справят с умните устройства − за да могат да общуват ефективно помежду си, както и за да улеснят и разнообразят ежедневието си.
Програмата на А1 „Интернет за всички“ работи и с деца, и с възрастни хора и ние виждаме потенциал в идеята на следващ етап да „срещнем“ тези две групи, за да могат да обменят знания и опит. Все още не сме планирали такъв формат, но смятаме, че е реалистично това да се случи в бъдеще.