Най-голямата компания за професионално управление на земеделски активи „Агрион” отваря офис в Средец. Той ще бъде на адрес пл. „България“ №5, до районния съд, а работното време на представителството е от 8:30 до 17:30 часа.

Откриването на офиса съвпада и с националната промоция за закупуване на земя от „Агрион“. До 17 декември компанията ще плаща по 30 лв. за дка над договорената пазарна цена. Това означава, че ако имотите са около 10 дка, продавачите ще получат по 300 лв. допълнителна печалба над договорената цена.

Основната дейност на офиса в Средец ще бъде купуване и отдаване под наем на земеделска земя, но там ще се предлагат и цял куп безплатни консултации, свързани с поземлените отношения.

В представителството на „Агрион“ всеки собственик може да получи безплатно експертна информация кои са предимствата на неговия парцел, ще му съдействат да разбере дали и кой му обработва земята и най-вече какво да прави с нея.

„Откриването на офис в Средец е в отговор на засиления интерес на собствениците в региона към сделките със земеделски земи.

Надяваме се нашите  експерти да бъдат полезни за всички, които искат да продадат земята си или да получат безплатна консултация за това как да я стопанисват. Смятаме, че можем да сме полезни на хората да решат как да използват земята си, така че да не пустее и в същото време да им донесе желаните финансови ползи”, коментираха от дружеството.

Продажбата на наследствени селскостопански имоти е начин да се допълни семейният бюджет, без да се търсят кредити от банки или други институции. Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена.

За разлика от други компании, „Агрион“ не използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.

Проучване сочи, че собствениците искат да продадат своята земя на компании, които са доказали, че могат да се грижат за нея и затова избират най-често „Агрион“.

„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. За близо 75 на сто от собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за сключване на сделка за земеделска земя.