По-голяма част от българите одобряват политиката на Доналд Тръмп, сочи проучване, направено от  холандския изследователски институт Kieskompas (Изборен Компас). Проучването обхваща няколко европейски страни, включително и България.

Анкетата съдържа въпроси, свързани със социалната политика, икономиката, международното положение, правата на малцинствата и пр., като възможните отговори отразяват позициите на кандидат-президентите. Без обаче изрично да се посочва кое твърдение се подкрепя от съответния кандидат-президент. Така попълнилият анкетата получава една обективна оценка дали собствените му възгледи са по-близо до тези на Тръмп или на Байдън.

Анализът на отговорите на анкетираните показва, че ако можеха да участват в изборите, близо 60% от българите биха предпочели Доналд Тръмп. Едва 22% дават подкрепата си за Байдън, около 14% не одобряват нито единия, нито другия и биха предпочели трети кандидат, а около 6% нямат мнение.

Източник: Kieskompas

Виж ти кой си - Тръмп или Байдън?  ТЕСТ!