Фонд „Научни изследвания“ бе създаден, за да поддържа и насърчава научните изследвания в страната. Проверката, започнала в края на декември 2012 г., установи куп нарушения, в резултат на което министър Игнатов тогава подаде оставка. За съжаление от тогава до сега не е направено нищо от препоръките, които назначава проверката. Това заяви министърът на образованието Анелия Клисарова.
&bdquo;Публично достояние станаха нееднаквите критерии за подбор на проектите, класиране на проекти с по-ниски точки спрямо тези с по-високи, класиране на проекти, които не отговарят на приоритетните области, присъствие на научни колективи без необходимата квалификация и т.н.&ldquo;, подчерта министърът. <br /> <br /> &bdquo;Във фонда липсват вътрешни схеми и правила, които да гарантират правилното изразходване на средствата. В тази връзка Клисарова е изпратила писмо до МФ, откъдето й отговарят, че спират временно финансирането на проектите на фонда, докато се изясни окончателно ситуацията около нерегламентираното използване на средства&ldquo;, каза Клисарова. Министърът гарантира, че тази мярка е временна. <br /> <br /> Анелия Клисарова изрази съжаление, че новото ръководство на фонда не е предприело мерки за стабилизиране на ситуацията там и не е взело под внимание препоръките на проверката, извършена в края на 2012 г. <br /> <br /> Затова, подчерта Бобева, НАП отново ще направи проверка и ще бъде преустановено финансирането на фонда &ndash; до приключването на проверките. &bdquo;Надявам се, че следващият управител и следващият Управителен съвет ще вземат спешни мерки за стабилизиране състоянието на фонда&ldquo;, заяви Анелия Клисарова.<br /> <br />