„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД отбелязва подобрение в изпълнението на превозната услуга, която предлага на своите клиенти. Това е видно от сравнението на основните оперативни показатели за последните четири месеца, където среднодневното изпълнение на графика за движение на влаковете (ГДВ) е подобрен с близо 5 % - от 87.9% през месец ноември 2018 г., до 92.3% през месец февруари 2019 г.
 
Благодарение на въведената организацията за осигуряване на оперативната дейност в дружеството е постигнато намаление с около 50 % на отменените влакове през януари и февруари, в сравнение със същия показател през ноември и декември. Респективно близо наполовина е намалена и общата стойност на допуснатите минути закъснения на влаковете, отчетени по месеци за същия период.
 
Това се дължи и на намаляването на дневния недостиг на тягов подвижен състав, необходим за изпълнението на графика за движение на влаковете. През месец ноември 2018 г. среднодневния недостиг на локомотиви се е равнявал на 19 броя тягови единици, докато за месец февруари този недостиг е подобрен до приблизително 12 броя средно на ден.
 
По отношение на осигуряването на необходимия брой вагони към съставите на влаковете за същия период се отчита увеличение на недостига на вагони във връзка с изпълнението на ремонтната програма с цел подобряване на предоставяната услуга. Според обявената програма, както вече беше посочено, се очаква до края на 2019 г. след извършен ремонт да бъдат включвани в експлоатация до 15 вагона на месец. 
 
Основни оперативни показатели на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
 
Изпълнение на ГДВ в проценти среднодневно за съответния месец:
ноември 2018 г.: 87,9%      
декември 2018 г.: 85,8%     
януари 2019 г.: 91,5
февруари 2019 г.: 92,3
 
Отменени влакове (брой) общо за съответния месец:
ноември 2018 г.: 105          
декември 2018 г.: 86           
януари 2019 г.: 57
февруари 2019 г.: 53
Отменени влакове (брой) среднодневно за съответния месец:
ноември 2018 г.: 3,5
декември 2018 г.: 2,8          
януари 2019 г.: 1,8
февруари 2019 г.: 1,9
 
Закъснение на влаковете (в минути) общо за съответния месец:
ноември 2018 г.: 55 662
декември 2018 г.: 58 267
януари 2019 г.: 34 520
февруари 2019 г.: 27 701
 
Общо закъснение на влаковете ( в минути) среднодневно за съответния месец:
ноември 2018 г.: 1 855
декември 2018 г.: 1 880
януари 2019 г.: 1 114
февруари 2019 г.: 989
 
Недостиг на тягов подвижен състав (брой) среднодневно за съответния месец:
ноември 2018 г.: -18,8
декември 2018 г:. -17,3
януари 2019 г.: -12,3
февруари 2019 г.: -12,0
 
Недостиг на вагони (брой) среднодневно за съответния месец:
ноември 2018 г.: -44,1
декември 2018 г:. -35,1
януари 2019 г.: -53,9
февруари 2019 г.: -54,8