По принцип при авария не се дължи обезщетение. Но, ако има повредени електроуреди, което се получава при възстановяване на електрозахранването и промени във напрежението, то тогава засегнатите потребители трябва възможно най-бързо, в рамките на 72 часа, да подадат жалби в електропреносното дружество. Това заяви шеф на "Активни потребители" Богомил Николов.
"Колкото до евентуални щети от нефункционирането на уредите за периода на аварията и например, разваляне на храни в хладилниците, то трябва да се водят граждански дела в съда. Там обаче доказването на щети е трудно", поясни Николов.

"Истината е, че в последните 2-3 години потребителите се оплакват все по-малко. Сякаш се възражда моделът, държавата да се погрижи за пострадалите, но не и самите потребители да гонят личните си интереси и да търсят компенсации за причинените щети", каза още шефът на "Активни потребители".