Над 55 на сто от българите имат мизерни материални възможности.
Нашенците се оказват&nbsp;най-бедните и най-недоволни потребители в Европейския съюз. Това сочат данните от проучването &quot;Индекс на потребителските пазари&quot; на ЕК.<br /> <br /> Най-добри материални възможности имат потребителите в Люксембург, където процентът на хората с материални лишения е 4 на сто, в Швеция и Холандия - с по 5 на сто. Средната стойност за ЕС на процента на материални лишения е 17 на сто. <br /> <br /> За сравенение - в Румъния те са 49 на сто, а в Унгария 41%.<br /> <br /> Нивото на материални лишения се измерва като процент от жителите, които не могат да си позволят да отделят пари за най-малко три от общо девет показателя - неочаквани разходи, едноседмична годишна почивка далече от дома, погасяване на ипотека или битови сметки, храна с месо, пиле или риба всеки втори ден, поддържане на дома достатъчно топъл, пералня, цветен телевизор, телефон или личен автомобил. <br /> <br /> Българите са и сред най-недоверчивите в ЕС по отношение на безопасността на храните. 46 на сто от анкетираните са заявили, че значителна част от хранителните продукти, които се продават на пазара, не са безопасни. Пред нас по този показател според представените данни сасамо румънците - 50 на сто се отнасят с недоверие към храните. <br /> <br /> Само 8% от хората в Люксембург, 9% - в Холандия и Великобритания, и 11 на сто в Австрия се съмняват в безопасността на хранителните стоки, които се продават в търговската мрежа.<br /> <br /> България е на опашката в ЕС&nbsp;според индекса &quot;условия за потребителите&quot; - с 42 на сто. Този индекс се формира от фактори като доверие в изпълнителната власт, дейност на потребителските организации, процент на жалбите и удовлетвореност от разрешаването им, получени обезщетения и ниво на безопасност на стоките. Най-висок е индексът във Великобритания - 74 на сто, и в Ирландия - 72 на сто. Общо за Европа стойността му е 61 на сто.<br /> <br /> Българите са на предпоследно място, като на последното са румънците, по пазаруване по интернет - само 5 на сто през 2010 г. са купували стоки за лична употреба чрез мрежата. За сравенине, в Дания 68 на сто са пазарували по интернет, по 67 на сто във Великобритания и Холандия<br /> <br /> България е на последно място в ЕС и според средствата, които държавата отделя за финансиране на потребителските организации -&nbsp;3 евро годишно на 1000 жители. Белгия плаща по 157 евро годишно на 1000 жители, а средно за ЕС се тоделят по 40 евро на 1000 жители.<br /> <br /> <br />