Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев смята, че управителният съвет на Българския лекарски съюз /БЛС/ не е легитимен. Той призова съсловната организация да проведе събор, на който да бъде избран нов управителен съвет.
Националната здравноосигурителна каса отказа да преговаря с лекарския съюз по подписване на националния рамков договор - 2009 , докато управителният съвет не докаже легитимността си. 
Днес министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри обновена клиника „Майчин риск” в Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Майчин дом”. Средствата за ремонта на стойност 250 000 лв. са осигурени по проект „Красива България”, Министерството на здравеопазването и СБАЛАГ „Майчин дом”.  Клиника „Майчин риск” е специализирана за наблюдение и лечение на високорискови бременни жени с различни усложнения на бременността – високо кръвно налягане, захарен диабет и други ендокринни заболявания, резус-несъвместимост, сърдечно-съдови заболявания, тежки хиперемезиси, фетална хипотрафия, спонтанни аборти и др. Клиниката разполага с три отделения – за високорискова бременност, обща акушерска патология и отделение с повишен инфекционен риск. Всяка година през клиниката преминават около 1800 бременни с различни усложнения на бременността.  Освен стандартните диагностични изследвания в клиниката се извършват всекидневно мониториране и доплерово изследване на кръвотока на плода и бременната, както и всички диагностични терапевтични и инвазивни процедури. /БЛИЦ