Акция “скъпи коли” стартира Националната агенция за приходите. Тя е насочена към хората, които са взели на лизинг луксозни автомобили. В хода на кампанията ще се извърши анализ на вида на леките коли, предоставени на лизинг, а размерът на плащаните всеки месец лизингови вноски от страна на лизингополучателите ще бъде съпоставен с декларираните от тях доходи, обясниха от НАП, пише "Труд". 

Целта на данъчните е да установят дали хората, които карат луксозни коли на лизинг, имат официални доходи, с които могат да си ги позволят. Както и досега НАП ще продължи да наблюдава хората, които купуват автомобили от висок ценови клас. НАП получава данни за скъпите коли, които се регистрират в страната. И ако собственикът на автомобила няма официални доходи, които да му позволяват такава придобивка, данъчните правят проверка, за да установят има ли легален източник на парите. С новата кампания от НАП ще проверят и хората, които още не са станали собственици на скъпи лимузини и джипове, но са ги взели на лизинг.

При установени несъответствия между официално декларираните доходи от хората със скъпи коли и направените разходи за покупката или за месечни лизингови вноски ще бъдат възложени проверки и ревизии, обявиха от НАП.

Обичайно при извършване на проверки и ревизии за съответствие между наличното имущество и официалните доходи данъчните оценяват всичко, което притежава домакинството - имоти в страна и чужбина, превозни средства и банкови влогове. Данъчните взимат предвид и нормалните разходи за издръжка на семейството, включително дали са ходили на екскурзии в чужбина. Разходите на домакинството се съпоставят с официалните доходи. Ако стойността на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 5 години заедно с лихвите, а когато има данни за данъчни престъпления, НАП сезира прокуратурата за започване на наказателно производство.