Да бъде пренасочен част от Националния резерв от антивирусни препарати чрез системата на РИОКОЗ към катедрите и отделенията по инфекциозни болести на университетските и областните болници за ползване в случаи на поява на свинския грипен вирус. Това се препоръчва на Министерството на здравеопазването Експертният съвет по противоепидемичен надзор към Министъра на здравеопазването, ръководено от председателя на Съвета – заместник-министър д-р Валери Цеков, който днес проведе извънредно заседание.
На него е представена информация за епидемичната ситуация в света по отношение на разпространението на свинския грипен вирус и произтичащите от това противоепидемични мерки в страната.

Решено е още да се допълни съществуващия Национален резерв с допълнителни количества противовирусни препарати от групата на инхибиторите на невраминидазата, както и с лични предпазни средства – маски и защитни костюми.На базата на дефинициите на случаи, които очакваме да бъдат получени от Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, ще се разработят и изпратят в лечебните заведения Указания за поведение на лекарите при поява на случаи на свински грип при хора.

Ще бъдат закупени и монтирани допълнителен брой инфрачервени термовизионни камери за международните летища във Варна, Бургас и Пловдив за температурно сканиране на пътникопотока.
Решено е още да се укрепи съществуващата сентинелна система за надзор на грипа и ОРЗ чрез осигуряване на необходимия брой компютри и софтуер в РИОКОЗ, НЦЗПБ и МЗ. Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ ще бъде дооборудвана с необходимата екипировка за осигуряване на ниво на биозащита BSL-3.
Експертният съвет ще проведе допълнително заседание след провеждането на срещата на високо ниво на министрите на здравеопазването на страните-членки на ЕС в Люксембург на 30 април 2009 г. /БЛИЦ