Третият брой на Бюлетина с решения на евросъда в Страсбург срещу България е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието (МП), съобщиха от ведомството. Той се публикува периодично, четири пъти в годината. Новото издание съдържа седем решения, постановени от юли до септември тази година.
Пет от тях са осъдителни, а присъдените обезщетения за неимуществени вреди са между 2500 и 50000 евро.&nbsp;Едно от емблематичните дела, по които държавата е осъдена за полицейско насилие, е това на Ангел Димитров &ndash; Чората, съобщава Defacto.bg. По него евросъдът прие, че има нарушение на чл. 2 (право на живот) и чл. 3 (забрана за изтезания) от конвенцията за правата на човека и присъди 50 000 обезщетение за неимуществени вреди на неговите близки.<br /> <br /> Друго дело, приключило с осъдително решение е &bdquo;Харакчиев и Толумов&ldquo;, заведено по жалба на двама осъдени на доживотен затвор без замяна. По него Страсбург намери нарушение на чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително отнасяне), тъй като българският закон не предвижда възможност за преразглеждане на доживотните им присъди.<br /> <br /> У нас в новия Наказателен кодекс се предвижда доживотният затвор без замяна да отпадне като наказание.&nbsp;Любопитен е случаят &bdquo;Цветелин Петков&ldquo;. Петков е спечели делото срещу страната ни затова, че не е могъл да участва в процес за признаване на бащинство. Според Страсбург с това държавата е нарушила чл. 8 от конвенцията (право на личен и семеен живот).<br /> <br /> Прекомерна употреба на сила и ненужно използване на електрошок срещу граждани по време на полицейска операция има по казуса &bdquo;Анжело Георгиев и други срещу България&ldquo;, приема съдът и намира нарушение на чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително отнасяне).<br /> Евросъдиите са отхвърлили две жалби заради неспазен срок за подаване и неизчерпване на вътрешноправните средства за защита. Страсбург е заличил от списъка на делата пет жалби срещу България. По четири от тях са постигнати приятелски споразумения, а по една е одобрена едностранна декларация.<br /> <br /> Създаването и поддържането на електронния бюлетин с резюмета на актуални решения е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 &bdquo;Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека&rdquo;, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, уточняват от МП.