От 1.01.21г. до 30 юни 2021.г, първите 17 000 жени с втора пенсия да имат право да прехвърлят парите си в НОИ. Това обяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в парламента.

Тя взе участие в петъчния парламентарен контрол, където даде информация пред депутатите за политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. И увери, че министерството провежда политика, която цели да осигури правни и финансови възможности за повишаването на всички пенсии.

Ще се отворят коридори чрез промени в Кодекса за социално осигуряване, за да могат първите жени с втора пенсия да направят това. „Ще предложим промени в Кодекса за социално осигуряване за две неща, едното е промяна и удължаване на срока за втори пенсии, а другото е дефинирането на пълните периоди, в които не би трябвало да важи пълният коефициент на редукция, така че да може Националния осигурителен институт да може да промени своята методика. Това са предложения, които ще бъдат внесени до края на тази година“, увери социалният министър. Имаме готовност през следващите няколко седмици да публикуваме, как ще се случват фазите на изплащане, така че до края на годината ще има яснота за всички промени свързани с вторите пенсии, увери Сачева.

„С проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване, одобрен от Надзорния съвет на НОИ, са предприети важни стъпки за повишаване на доходите на всички пенсионери. За разлика от предходни години, когато минималният и максималният размер на пенсиите се променяха от 1 юли, през 2021 г. техният размер ще се повишат още от 1 януари.

С предложеното увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 на 300 лева се повишава нейния размер с 20 на 100. Това води до ръст на минималните размери за трудова дейност, които се определят в процент от нея – пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука, поради професионална болест и наследствените пенсии“, заяви Сачева от трибуната.

Тя подчерта, че също с 20 на 100 от 1 януари догодина се повишава максималният размер на получаваната една или повече пенсии от 1200 лева на 1440 лева.

От 1 юли 2021 г. пък всички пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на предходната година, ще се осъвременят по т. нар. швейцарско правило – с 5 на 100. От тази дата е предвидено да се повиши и социалната пенсия за старост също с 5%, което трябва да доведе до повишаване на размера на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност.

Деница Сачева припомни още, че като част от мерките на правителството срещу COVID-кризата от август започна изплащане на допълнителни суми в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери. Предвидено е добавки да продължат и през първите три месеца на 2021 г. Сумите са заложени в законопроекта за бюджета.

„В резултат от тези мерки се предвижда средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. да достигне 488,97 лева, при среден размер за 2020 лева от 412,28 лева. Номиналното нарастване ще бъде 18,6 на 100“, отбеляза още социалният министър.