Заседанието на Комисията по икономическата политика и туризъм и на Комисията по бюджет и финанси започна с едноминутно мълчание за загиналите в рудник „Ораново” миньори. Дневният ред на заседанието се състои от една точка – предоставяне на информация от Даниела Бобева, вицепремиер по икономическото развитие, относно законодателната програма на Министерски съвет в областта на икономиката и финансовата политика.
На заседанието присъстват Петър Чобанов, министър на финансите, заместник-министри от министерствата на финансите и на икономиката, представители на неправителствени организации.