В сравнителните таблици за цени на електроенергията, публикувани в Europe's Energy Portal България е посочена като държавата с най-евтина електроенергия за киловатчас-0.08406 евро. Това са официални данни, подавани от ДКЕВР до статистиката и оттам до Брюксел.
Проверка на сметките, които милиони български граждани получават обаче показва ,че или сметките са сгрешени, или подадената информация от нашите държавни органи към Европейския съюз е лъжлива. <br /> <br /> Взимаме обикновена сметка, публикувана в Интернет, за да няма обвинения в нагласяване на данните. Събираме начислената сума по първа и втора позиция &ndash;цена на тока, пренасяне, зелена и др. Подобни такси и делим на изразходваните киловатчаса.<br /> <br /> Получава се сума за един киловатчас от над 26 стотинки или 13 евроцента. Тук разбира се влиза и ДДС, но то в различните държави на ЕС е различно, например в Швейцария според наш читател ДДС за тока е 8%.<br /> <br /> Ако сметките са верни, излиза че не само не сме най-евтината страна по цените на тока, но сме и в челото на подреждането на страните от Източна и Централна Европа, веднага след чехите.<br /> <br /> Зад нас остават Румъния, Гърция, Латвия, Литва, Естония. От французите ни дели 1 евроцент, от финландците &ndash; 2 евроцента. И това при положение, че сме страната с най-ниски доходи в цяла Европа, имаме ток в изобилие, та даже го изнасяме. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> Country &euro; per kWh Electricity <br /> <br /> Austria 0.20103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Latvia 0.13099 <br /> Belgium 0.23006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lithuania 0.12730 <br /> <strong>Bulgaria 0.08406&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luxembourg 0.16800 <br /> Cyprus 0.23274&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malta 0.17144 <br /> Czech Rep. 0.14870&nbsp;&nbsp; Netherlands 0.21272 <br /> Denmark 0.30217&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poland 0.14478 <br /> Estonia 0.10615&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Portugal 0.18605 <br /> Finland 0.15614&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Romania 0.10721 <br /> France 0.14269&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Slovakia 0.17265 <br /> Germany 0.25983&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Slovenia 0.15399 <br /> Greece 0.13294&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spain 0.19488 <br /> Hungary 0.16157&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sweden 0.20092 <br /> Ireland 0.20659&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; United Kingdom 0.15470 <br /> Italy 0.21707 <br /> <br />