Банско ще има Център за настаняване от семеен тип за младежи и възрастни с увреждания. В него 24-часов подслон и помощ ще получават хора, чиито близки нямат възможност да се грижат за тях, обеща кметът Икономов по време на предизборните си срещи със социалните работници и потребителите на социални услуги в общината.

“Много пъти сте искали да намерим начин да реализираме този проект и аз ви разбирам - грижата, която полагате, е денонощна и 365 дни в годината. Извървяхме дълъг път до тук, дневният ни център е за пример, дойде време и вече сме намерили начин да направим и следващата стъпка”, каза Икономов.

Той сподели, че центърът е решение за родителите и техните деца в неравностойно положение. И обеща това да е приоритет номер 1 в социалната
програма в следващия мандат.

В града ще бъде създаден и Център за обществена подкрепа. В него ще работят специалисти, които ще подпомагат децата в риск и техните семейства.

Услугите ще включват педагогическа помощ за изпитващите трудности в училище, консултации с родителите, както и техники за справяне с агресивното поведение.

Община Банско често е давана за пример за работата си в социалната сфера. И неслучайно. През изминалия си мандат Георги Икономов и екипът му  спешно развиват и поддържат 17 социални услуги, чийто обхват и брой непрестанно се разширява.

Общината работи съвместно със социалното министерство и
ежедневно се грижи за уязвимите групи и успешното им социално включване.

На финала на срещата хората подариха на градоначалника подарък с думите “Работата ни заедно дава резултати и ние сме сигурни, че ще продължи.”