Доц. Георги Лозанов ще ръководи редакция “Знание и култура” в БТА, която ще разпространява и информация за научните проекти и достижения на 59-те институти и звена на БАН.

Новините за научния живот в България ще бъдат популяризирани и пред научната ни диаспора по света чрез англоезичното издание на БТА Daily News.

Споразумение за това подписаха вчера генералният директор на БТА Кирил Вълчев и председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски.