ДСК излезе с позиция за твърденията на Николай Бареков. Преди време евродепутатът и лидер на "Презареди България" направи нови скандални разкрития за Иво Прокопиев и разкри далаверите му, с които е източил близо 100 млн от българска банка.

"Този материал бе тиражирана и от множество други медии под надслов „Силистренският ферибот – далавера за милиони, източени от ДСК“  в която се цитира Николай Бареков и обвиненията му, засягащи пряко Банка ДСК, затова бихме искали да заявим следното:

Банка ДСК е една от най-активно кредитиращите институции в България и опитът и традициите в това отношение са от десетилетия. Тя финансира най-различни бизнес проекти, отпуска кредити за граждани. Всичко това се прави според съответните закони и разпоредбите на БНБ, като едно от основните е изискването от страна на клиента да се предостави подходящо обезпечение, изисквано от закона. За редовните погасителни вноски по кредитите, особено за тези в големи размери, се следи много стриктно от няколко специализирани дирекции в банката, оторизирани за това, както и от „Банков надзор“ на БНБ. Не само проведеният преди месеци преглед на активите на банките, но и множеството одити, извършени от различни агенции и институции,  потвърждават изключително доброто позициониране на Банка ДСК като един от стожерите на банковия сектор .

Що се отнася конкретно до кредита, предоставен на "Алфа Финанс Холдинг“, той е обезпечен и се обслужва в съответствие с уговореното между страните. Посочената в тиражираните от медиите изказвания на г-н Бареков сума като размер на направените от дружеството погашения е много далеч от реалността. За „източване“ не може да става дума, нито за увреждане на интересите на вложителите на банката, доколкото предоставянето на разглеждания кредит по никакъв начин не се е отразило на финансовите показатели на банката, на стабилността й и на нейната способност да обслужва влоговете на физически и юридически лица. Не можем да навлизаме в подробности, тъй като те представляват търговска и служебна тайна.

Що се отнася до цитираната в материала концесия, Банка ДСК няма никакво отношение към нея.

Накрая, бихме уточнили принципно, че при встъпване в кредитни правоотношения и при учредяване на обезпечения банката изисква да не са налице публични задължения на съответното лице. Как едно дружество урежда изпълнението на тези свои задължения към държавата или общината, е без значение за банката и извън нейната компетентност. 

Банка ДСК запазва правото си да потърси отговорност за клевета и разпространение на неверни слухове съобразно със законите на Република България", пишат от банката.