Увеличение на януарските сметки за парно отопление в столицата с до 90 % спрямо декемврийските отчита едно от големите дружества за дялово разпределение на база на анализ на данните от своите клиенти.
Разбивка по отделните столични квартали, в които има централно топлоснабдяване, показва, че най-голямо увеличение на сметките има в &quot;Люлин&quot; - там увеличението на дължимата сума за отопление през януари 2012 г. в някои апартаменти нараства с 89 % спрямо задълженията за отопление през декември 2011 г., а спрямо предишния януари увеличението е с 94 %.<br /> <br /> До 40 % по-високи сметки за януари в сравнение с декември 2011 г. има в жк &quot;Младост&quot;, а в жк &quot;Надежда&quot; повишението на януарските сметки спрямо декемврийските е с до 9 %.<br /> <br /> Данните са за произволно избрани сгради в София, за произволно избрани апартаменти, отбелязват от дружеството. През януари 2012 г. спрямо януари 2011 г. от дружеството за топлинно счетоводство регистрират около 10 % повишено потребление, а спрямо декември 2011 г. потреблението е нараснало с около 18 %.<br /> <br /> <br />