Съгласно Европейското законодателство при появата на високопатогенна инфлуенца по птиците в един животновъден обект всички болни птици и контактните с такива подлежат на умъртвяване съгласно изискванията за хуманно унищожаване във възможно най-кратък срок. В текущия случай с пловдивската фирма капацитетът на фермата е за отглеждане на 174 000  птици, в две от сградите е установено наличието на птичи грип. Това съобщиха БАБХ.

След епизоотично проучване на БАБХ в обекта се установява, че сградите не са технологично отделени една от друга. 

Българската агенция е отправила запитване към специалистите на  европейската комисия по безопасност на храните, които потвърждават, че съгласно регламента всички птици, част от засегнатия обект, подлежат на умъртвяване. 

Появата на инфлуенца представлява заплаха за българския птицевъден сектор и неспазването на изискванията за биосигурност в животновъдните обекти води до преки загуби и щети.