Създава се нов мозъчен тръст от известни икономисти. Институтът по икономика и политики към УНСС, начело с бившият финансов министър доцент Петър Чобанов влиза в сътрудничество с новосъздадената мрежа “Съвет по икономически и публични политики” (СИПП), научи БЛИЦ.

В него са докторантите по финанси, познати от медиите, Владимир Сиркаров и Кузман Илиев, както и икономистите Никола Филипов и Михаил Кръстев - също разпознаваеми коментатори по икономически и политически теми.


Целите на новия проект са да дават експертни становища какви мерки ще извадят икономиката ни от кризата, дали правилата, които парламентът кове за бизнеса, са адекватни на новата реалност и създават ли необходимата рамка за развитие.

Най-важната тема на тези година ще е как да преодолеем бързо и успешно здравната, икономическата и социалната кризи. Кои са работещите мерки и решения от страна на бизнеса и държавата.

Съветът по икономически и публични политики ще предоставя периодични доклади и бюлетини в разнообразни тематични области.

Тази инициатива цели и създаването на образователен хъб с иновативни възможности за специализация в областта на икономическата наука и финансите. Академичната дейност ще се преплита с работа с бизнеса и държавните институции, казаха от новия мозъчен тръст.

ОЧАКВАЙТЕ ГОРЕЩИ ПОДРОБНОСТИ САМО В БЛИЦ ЗА НОВИЯ ПРОЕКТ!