В България са регистрирани най-много смъртни случаи на 100 000 души население през 2015 г., показват данни от анализ на Евростат за смъртността в общността, както и за причините за умиранията през въпросния период. У нас през 2015 г. са регистрирани 1660 смъртни случая на 100 хил. души, при среден показател за ЕС от 1036 на 100 хил., показват цифрите на европейската статистика.

Според данни на НСИ у нас през 2015 г. по различни причини са починали 110 117 души, като най-висок дял смъртни случаи е регистриран от болести на сърцето – над 70 хил. Втора причина за смърт у нас са били раковите образования – 17 хил., а трето място е за болестите на дихателната система – около 4 400.

Трябва да се отбележи, че въпросната 2015 г. е „най-смъртоносна“ за последните няколко години – през 2016 г. са регистрирани 107 хил. умирания, през 2014 г. – 108 хил., а през 2013 г. – 104 хил. смъртни случая. Най-висока е била смъртността в областите Видин (23%) и Монтана (22%), а най-ниска в София-град и Кърджали – по 12%, както и във Варна – 13%.

За сравнение, като контрапункт за последните няколко години намалява и броят на ражданията у нас – през 2014 г. те са малко над 68 хил., през 2015 г. – 66 хил. и през 2016 г. – 65 хил. 


Над 5,2 млн. души са починали в ЕС пре 2015 г.

През 2015 г. в ЕС са починали малко над 5,2 млн. души, като 2 млн. от тези смъртни случаи (38%) са настъпили при хора на възраст между 70 и 85 години, докато почти една четвърт (24%) от всички смъртни случаи, засягат хора на възраст под 70 години.

Най-ниска смъртност в държавите-членки на ЕС е регистрирана във Франция – 859 смъртни случаи на 100 хил. жители, Испания (873), Италия (901), Швеция (927) и Люксембург – 930 на 100 хил. души.

В противоположния край на скалата, освен България (1660), по най-висока смъртност се нареждат Румъния – 1530 случая на 100 хил., Унгария (1500), Литва (1490), Хърватия (1430) и Словакия – 1390 смъртни случая на 100 хил.

Най-нисък е бил коефициентът на обща смъртност в Кипър и Ирландия

– 6%, Люксембург – 7%, а в страни като Малта, Франция, Холандия, Испания и Великобритания коефициентът е достигал праг от 9%. За България коефициентът на обща смъртност е бил 15,3%, като подобни показатели са регистрирани само в Латвия – 14,3% и Литва – 13,7%, отчита Евростат.

Водеща причина за смъртност в ЕС са отново болестите на кръвоносната система (главно сърдечни пристъпи и удари) – около 1,9 млн. случая. Следват умирания, причинени от рак – около 1,3 млн. души са загинали от коварната болест.