Фондация ”Отговорна игра” организира в сряда първото за тази година обучение на служители в казино индустрията. Темата беше Повишаване информираността и уменията на служители на игрални зали и казина  за осигуряване на безопасна игра” е се проведе от специалисти, работещи в клиника „Канчелов“. То бе насочено към фирми лицензирани по Закона за хазарта.

Темата 'отговорна игра' придобива все по-голяма обществена значимост в контекста на потока от реклами, който напоследък се появяват по телевизиите и дигиталните канали. На българския пазар се появиха нови онлайн оператори. Само от началото на годината НАП издаде още 3 нови лиценза за онлайн хазарт и в момента операторите са общо 11. За сравнение преди година те бяха шест.

В обучението на Фондация „Отговорна игра“ участваха представители на няколко вериги игрални зали и казина, а лектори бяха специалисти от клиника „Канчелов“.

За Фондация „Отговорна игра“

Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза. Тя е създадена в началото на 2015 година. Нейни учредители са г-жа Росина Борисова и г-н Мило Борисов, български инвеститори и предприемачи, брат и сестра. Като ветерани в индустрията те основават и развиват единствената по рода си в България Фондация за финансиране на проекти по превенция от хазартна зависимост. 

За дейността на фондация „Отговорна игра“ и проектите й, разговаряме с Милена Цанкарска, изпълнителен директор на фондацията.

- Разкажете ни повече за обучението, което проведе Фондация “Отговорна игра” вчера. Имаше ли интерес?

- Темата за отговорната игра не е нова. Подобни обучения сме правили и преди и планираме и занапред. Обучението, което проведохме вчера, е насочено към екипите на фирми, които са лицензирани по Закона за хазарта и организират игри онлайн и в традиционни игрални зали, казина.

Фондация “Отговорна игра” е изцяло частна организация. Тя е учредена в обществена полза и целите ѝ са насочени към организиране и финансиране на проекти за превенция от хазартна зависимост. Регистрирана е през 2015 г. с дарения от г-н Мило Борисов и неговата сестра - Роси МакКий, които са дългогодишни участници в бранша. Дарители на Фондацията местни и чуждестранни юридически и физически лица. Сред фирмите са Алфа Уин и Телематик Интерактив с лицензи за онлайн, Ларж - с лиценз за игрални зали, СТ ГЕЙМИНГ с лиценз за производство на игрално оборудване и др.  

- Не се говори много за хазартната зависимост, каква е причината?

- Хазартната зависимост съществува откакто съществува и хазартът а той съществува от хилядолетия. Фондация “Отговорна игра” си поставя за цел да информира обществеността, да посочи на онези, които са уязвими начините, методите и каналите, по които биха могли да получат професионална помощ. За щастие, процентът от хората, които са склонни да развият зависимост към хазарта не е висок, но така или иначе съществува.

През последните години в много страни темата за борбата с хазартната зависимост става все по-актуална. Причината са задълбочените изследвания, които се правят в световен мащаб, както и създаването на модерни методики за превенция.

Целта на нашата фондация е да финансира дейности, с които да информира обществото и да провежда обучения на носителите на лицензи по Закона за хазарта за идентифициране на признаци на зависимост, както и да създаде методики за превенция. Нашият екип работи с клиники и психо-терапевти, които предлагат специализирани програми, насочени към лица, които вече са идентифицирани като хазартно зависими.

- Да се върнем към рекламата - как тя въздейства на лицата, които имат склонност към хазартна зависимост?

- Международните изследвания показват,  че процента на лицата, развили хазартна зависимост, е относително постоянен. Той не се увеличава с увеличаването на предлагането. Но агресивната реклама въздейства на лицата, които са уязвими, защото те трудно се контролират кога да спрат.

Хазартните игри предоставят възможности за печалби и това привлича разнородна аудитория. За съжаление, хазартно зависимите лица не търсят печалбите, те търсят друго изживяване.

Тези лица не спират да залагат дори след като спечелят, обсебени са от играта и считат, че късметът ще им се усмихва постоянно, но уви това не е така. За това трябва да се работи с фирмите, носители на лицензи, за да идентифицират навреме признаците за хазартна зависимост.

- А има ли данни какъв процентът на лицата, които могат да развият хазартна зависимост?

- Ние установяваме това със специализирани социологически проучвания. През 2016 година направихме задълбочено проучване. Тази година планираме да направим ново, защото за последните пет години хазартната индустрия се промени.

Процентът на лицата, които могат да развият хазартна зависимост, зависи от много фактори като например обществената нагласа спрямо хазартните игри. В страните, където хазартът е забранен, каквито са са повечето държави в Азия и в арабския свят, този процент е по-висок, поради липсата на култура сред населението в тази посока, както и заради липсата на законодателство.

Това е причината в последните години дори в някои от тези страни да се либерализира и легализира хазарта. Наскоро в Обединените Арабски Емирства бе издаден лиценз за казино.

В страните, където има законодателство и хазартът съществува от години, този процент е относително постоянен и намалява. Има и голям процент лица, които въобще не залагат и не играят хазарт. Изчислен процентът на хазартно зависими към цялото население е нисък. Но независимо какъв е той, на тези лица следва да им бъде оказана помощ и подкрепа. Това е и целта на фондацията.

- Не се ли дублират функциите на фондацията с тези на държавата? Нали за това НАП събира такса Отговорен хазарт?

- По-скоро са взаимно допълващи се. Още от 2014 г. законът определи годишна такса на всички носители на лицензи в тази посока, а събраните средства се предоставят на Министерство на спорта. С промяната на Закона за хазарта от 2020 г. бяха създадени текстове, регламентиращи социално отговорното поведение на организаторите на хазартни игри, бяха дефинирани уязвимите лица и  бяха предвидени мерки за защитата им. Планираме среща с НАП за обсъждане на национална стратегия на държавно ниво.

- Фондацията получи финансиране през 2015 година по програмата  за Отговорен хазарт по Закона за Хазарта. Разкажете ни повече за това.

- Да, фондацията бе една от организациите, които се явиха през 2015 г. с програма за проучване и информационна кампания, включваща семинари и обучения на дружества, лицензирани по Закона за хазарта.

През 2016 г. с финансирането,  отпуснато от държавата, се изготви детайлен доклад с анализ за състоянието на хазарта и потенциалните рискове по видове игри - лотарийни, залози на спорт, казино, игрални зали, онлайн. Това проучване послужи за основа за последвалите 4 обучителни семинара за организатори на игри, в които взеха участие над 750 души, заети в сектора. Семинарите обхванаха четири основни региона в страната - Североизточен регион, София окръг , Югоизточен регион и Югозападен и Централен регион, който включи София, Пловдив, Варна и Бургас.

Тогава беше организирана и Академия Отговорна игра в София, на която бяха поканени български и международни експерти, които изнесоха лекции и обучения. Основна цел на „Академия Отговорна игра“ беше да даде възможност на българските организатори на хазартни игри и организации, да обменят опит и наблюдения с чуждестранни организатори и експерти, като се представят и обсъдят различни практики за превенция на хазартна зависимост.

По този проект беше създаден и информационен портал, който да даде възможност за анонимна оценка за появата на признаци на хазартна зависимост.

Проектът „Отговорна игра” бе одобрен от тогавшната Държавна комисия по хазарта по реда, предвиден в Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридическите лица с нестопанска цел, за дейности за социално-отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта,/ Обн., ДВ, Бр. 66 от 28.08.2015 г.,   съгласно договор №Д-21/28.12.2015 г..

През следващите години фондацията се финансира изцяло от частни организации и лица, местни и чуждестранни, които имат отношение към темата.

- Как оценявате ефекта от вашата дейност - има ли повече разбиране по темата от фирмите, лицензирани по Закона за хазарта?

- Когато през 2016 г. проведохме първите семинари и обучения, се натъкнахме на неразбиране, понякога дори и открито нежелание на фирмите да навлязат в темата. През следващите години обаче виждаме добра позитивна тенденция в това отношение, което се дължи и на навлизането на големи европейски и световни компании на българската хазартна сцена.

Те са наясно с проблема и имат изградена методика и политики. Радваме се, че от българските фирми виждаме също сериозна подкрепа. Например Телематик Интерактив АД която излезе на борсата преди няколко месеца, има развита политика за социална отговорност, в която са включени и редица дейности в сферата на Отговорния хазарт.

Пример за това е медийната им капания от последните седмици на тема Отговорна игра, както и появата в сайта на бранда -  Palms Bet на специален раздел и нов микросайт, с който информират за рисковете от  хазартна зависимост.

- Какви са следващите стъпки в програмата на Фондацията до края на годината?

- Планирали сме да направим ново актуално проучване на състоянието на пазара и настъпилите промени в демографията на потребителите с цел да стъпим на последни статистически данни, които ще ни ориентират за промените по отношение на зависимостта през последните години.

Освен това продължаваме с кампанията, чиято цел е да информира обществото за необходимостта да се подхожда разумно при участието в хазартни игри и като начин за развлечение.

Договорихме рекламно време за Фондацията на лед екраните, които се инсталират по стадионите по време на футболните мачове от родното първенство. Оттам ще информираме публиката по темата.Считаме, че тази комуникация ще е ефективна, защото е насочена точно към хората които залагат, а много от тях са по стадионите или гледат мачовете по телевизията.

Продължаваме със семинарите и обученията на фирмите, лицензирани по Закона за хазарта. Планираме да поканим европейкси експерти като лектори по темата на Източноевропейската конференция на игралната индустрия, която ще се проведе в София през ноември. Надяваме се, че всичко изброено ще даде позитивен тласък за превенция на хазартната зависимост.

Визитка

Милена Цанкарска е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фондация „Отговорна игра“. Активно участва в одобрения за финансиране от Държавна Комисия по Хазарта проект „Отговорна игра“ с № Н-19/30.10.2015 г., по дейност „Превенция и лечение на хазартна зависимост“. Тя е и член на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ).

Тя е завършила Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, степен „Магистър икономист“. Работи в игралната индустрия от 2008 г. насам, където заема ризлични позиции.