Служителите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" отбелязват своя професионален празник, съобщиха от пресцентъра на МВР.
За пръв път дейността &bdquo;Борба с организираната престъпност&rdquo; е регламентирана с Постановление № 20 на Министерски съвет от 13.02.1991г. С него е създадена Централна служба за борба с организираната престъпност, наркотрафика и търговията с оръжие с ранг на управление по Закона на Народната милиция. <br /> <br /> Това дава основание през 2011 г. правителството със свое решение да обяви 13 февруари за професионален празник на служителите от ГДБОП.<br /> През годините от създаването си Главна дирекция &ldquo;Борба с организираната престъпност&rdquo; преминава през различни структурни трансформации, но запазва мястото си на основно звено на МВР, противодействащо на организираната престъпност. <br /> <br /> В резултат на многобройни операции, проведени съвместно с партньорски служби от ЕС и САЩ, служителите придобиват ценен опит. Професионализмът им е причина ГДБОП да се превърне във важен стратегически и надежден партньор в борбата с организираната престъпност. <br /> <br /> Статутът на ГДБОП е утвърден с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи от декември, 2009 г., като национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури. <br /> <br />