Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща в Европейския парламент с г-н Михал Симечка, заместник-председател на Европейския парламент и член на Групата "Обнови Европа".

Сред акцентите в разговора бяха защитата на правата и свободите на българските граждани и особено на хората в неравностойно положение и на малцинствени групи.

Главният прокурор увери европейския парламентарист в ангажираността на прокуратурата за активно преследване на случаите на домашно насилие и престъпленията срещу личността, основани на етническа, верска и полова идентичност.

В рамките на разговора бе обсъдена и готовността на прокуратурата да даде своя принос за утвърждаване на върховенството на правото и европейските стандарти в България.