Членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) избраха на днешното заседание на Бетина Жотева за втори пореден мандат за председател на СЕМ.

Тя бе избрана с 4 гласа "за" и 1 "въздържал се". Информацията е на медийния регулатор.