От понеделник наематели на общински жилища, изградени до 2008 г., които отговарят на определени условия, вече могат да подават заявления за закупуването им. Това става възможно след като изтече 2-годишният мораториум, наложен от ОбС-Благоевград, според който процедурата бе преустановена.

Документи ще се приемат от 15.04.2024 г. в деловодството на Община Благоевград.

Необходимите бланки-образци могат да бъдат получени на деловодството на Бюджетно звено "Комплекс за социални услуги", както и да бъдат изтеглени тук: https://socialservices-blagoevgrad.bg/housing-policy/info/obshtinski-jilishta

Условията, на които наемателите трябва да отговарят са:

-  да е подал писмено заявление за закупуване на жилището до Кмета на общината;

- да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, установени в чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища, с изключение на чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредбата;

- да е наемател на общинско жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от шест години.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук