Защитени жилища заменят старческите домове. Нова стратегия предвижда до няколко години възрастните хора у нас да напуснат големите центрове за настаняване и да заживеят в по-малки къщи от семеен тип.

Последните данни показват, че България е на последно място в Евросъюза по брой на домове за възрастни към населено място. Общо за страната те са осемдесет и два. А в тях живеят малко над 5 600 души. Местата обаче не стигат. За настаняване чакат близо 4 хиляди други пенсионери. Най-голяма е опашката за институциите, грижещи се за хора с различни увреждания, психически разстройства и деменция.

Именно за създаването на нови такива центрове са заделени над 40 милиона лева. Парите трябва да стигнат за изграждането и ремонта на общо 74 домове за подпомагане и грижа на възрастни хора в страната, съобщава Нова телевизия.