Скандална поръчка за близо 114 000 лева е пуснала бившата министърка на туризма Николина Ангелкова. Зад гърба на кабинета "Борисов 2"  тя е възложила поправка на Националната стратегия за устойчиво развитие в туризма. Това сочат документи, пише тази сутрин "Стандарт". 
Стратегията, която трябва да указва развитието на сектора до 2030 г., бе приета на 4 юни 2014 г. Тя е изработена от екипа на министерството, съгласувана с бранша и Световната туристическа организация само за 6 месеца. Документът от 120 страници и три пъти повече обем приложения е изготвен напълно безплатно от чиновниците.
 

в Министерството на икономиката и енергетиката, в чиято работа е включен и ресор туризъм. Голяма част от тези експерти обаче впоследствие са уволнени без особени доводи от министъра на туризма Николина Ангелкова. Изработването на стратегията е възложено от Министерски съвет и това е единственият орган, който би могъл да възложи преработването му. Правителството не е възложило такава промяна, но министърът на туризма е решила да актуализира документа и да възложи тази поръчка на външен изпълнител с обществена поръчка за срок от 9 месеца. Това, че Ангелкова е действала зад гърба на Бойко Борисов и кабинета му, не е случайно. Тя никога не е била част от екипа на ГЕРБ. Влиза в 12 без 5 във второто правителство на ГЕРБ като квота на президента Росен Плевнелиев. По време на цялото управление между нея и министрите на регионалното развитие и транспорта Лиляна Павлова и Ивайло Московски имаше напрежение заради оставеното от Ангелкова наследство като служебен шеф на транспорта. По време на мандата си Ангелкова се опитваше да иззема и функции на културното министерство, като черта културно-исторически маршрути, в които отсъстваха емблеми като Гробницата на Севт Трети, например.

За изпълнител на скандалната поръчка е избрана компанията "Естат" ООД. Договорът е на стойност 113 880 лева. Спечелилата конкурса фирма няма особен предишен опит в изготвянето на стратегии. Тя е регистрирана като дружество, което се занимава с пазарни проучвания, изследване на общественото мнение, консултантска и издателска дейност, маркетинг и реклама, пъблик релейшънс. Първоначално от компанията е поискана допълнителна информация за извършени подобни дейности като направата на стратегия, по която да се развива един от най-важните за БВП сектори. Причината е, че фирмата не е изпълнила първоначално условието 
да удостовери опита си в подобни поръчки.

Условието на процедурата е избраният кандидат да има поне една подобна поръчка, изпълнена през последните три години. Впоследствие "Естат" предоставя копие от договор за създаване на обединение от 2 февруари 2013 г. за създаване на ДЗЗД "Обединение ТИЦ" във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет "Анализ на състоянието на туристическите информационни центрове в България и създаването на предпоставки за тяхното развитие като национална мрежа посредством разработването на единни насоки и предложения за тяхното регламентиране". Доколко този опит е достатъчен за създаване на национална стратегия на сектора с обзор през следващите десетилетия всеки може да прецени сам, коментират експерти. Според комисията, избрала победителя в поръчката, явно двете неща са съизмерими. 

Според условията на договора предложената цена е с тежест 30% в оценката за избор на изпълнител, а техническата спецификация - 70 на сто.

Друг е въпросът, че референцията е с дата 2 февруари 2013 г., а обществената поръчка за търга е обнародвана в Държавен вестник на 13-16 февруари 2016 г. Тоест тригодишният срок не е формално спазен, макар и само с 10 дни.
Въпреки това договор с "Естат" е подписан през април 2016 г. 

Според приетия вътрешен правилник на Министерството на туризма, преди да се извърши промяна на стратегията, това трябва да се гласува и от Националния съвет по туризъм. Членове в него обаче потвърдиха за "Стандарт", че този въпрос не е повдиган на заседанията с бранша. 

Стратегията, която Ангелкова променя, реално не успя да заработи именно заради невъзможността на министерството под ръководството й да усвои предвидените 2,5 млн. лв. в бюджета на Министерство на финансите за изготвянето на национален мастър план, който да облече стратегическите текстове в конкретика. Вместо да възложи такъв с конкретни мерки на експертите си обаче, Ангелкова решава да променя отново основния стратегически документ. За който председателят на Световната организация по туризъм Талеб Рифай обяви, че е един от най-добрите подобни документи, които той е виждал написани. 

Дали скандалната поръчка ще бъде разследвана зависи от Министерството на туризма и прокуратурата. 

Компанията, която печели поръчката на бившия министър Николина Ангелкова, е свързана с Центъра за икономическо развитие, в чиито управляващи структури са Георги Прохаски, Гроздан Караджов и Огнян Шентов. Първоначално Центърът за икономическо развитие има дял от 50% в "Естат" ООД. Впоследствие центърът се разделя с този дял и на негово място в "Естат" ООД влиза "Майнд Тейк Рисърч" ЕООД. Управляващ партньор и притежаващ другата половина от фирмата си остава Иво Желев, който е и подписал договора с министър Ангелкова. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!