Невероятно, но люлякът цъфна в градините край Бургас. Според народните поверия, ако люляк цъфне през есента, зимата ще е дълга и студена, пише gramofona.com.

В дебелите книги пише, че цъфти от началото на май като отделни сортове цъфтят чак до края на юли. Латинското наименование на люляка е Syringa vulgaris.

Той символизира младост, обновление, пролетно възраждане. Поднасянето на бял люляк означава желание за среща, а лилавият е признание в любов.

И веднага припомняме стихотворението на Иван Вазов „Люлека ми замириса“:

Из съседната градина

люлека ми замириса.

Ум далеч назад замина

и сърцето ми болно сви са:

върнах се в цветуща младост,

сетих трепети и сладост.

     Люлека ми замириса.