Общата смъртност в България непрекъснато се покачва от 1964 г. насам, когато е регистрирана най-ниската й стойност – 7.9‰. Според обобщени данни от 2016 г. тя е достигнала рекордните 15.1 на 1000 души. За сравнение средно за ЕС тя е 10.0 на 1000 души. Продължава да е висока и детската смъртност, независимо от изразената тенденция към снижаване с малки колебания, съобщава "Труд".

Въпреки това тя остава почти два пъти по-висока, отколкото в ЕС. В цифри това са 6.5 на 1000 живородени деца у нас, а в ЕС – 3.6 на 1000 живородени деца. Данните бяха изнесени по време на кръгла маса на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“ под патронажа на Комисията по здравеопазване на 13 юни. Форумът бе организиран от Националния център по обществено здраве и анализи и в него участие взеха д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването; доц. д-р Христо Хинков, директор на НЦОЗА; проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ); д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България и др.

Анализите показват, че демографските процеси в страната се характеризират с трайни тенденции за намаляване на броя на населението и неговото застаряване. Основни причини за това са ниската раждаемост, нарастването на смъртността и емиграцията на значителна част от младите хора. След 2009 г. се наблюдава намаляване на раждаемостта в България, която е по-ниска от тази в Европейския съюз. На 1000 души у нас през 2016 г. са се родили 9.1 деца, а средно в ЕС – 10.1.

В същото време проблем за страната ни е високото ниво на смъртността. Отчита се и негативна тенденция във връзка с влошеното обществено здраве и увеличаващсе брой хоспитализации на годишна база. Доц. Михаил Околийски от офиса на СЗО у нас подчерта, че текущите разходи за влошено здраве са значителни за правителствата в Европа и ако не бъдат въведени икономически ефективни политики, даже и с увеличение на разходите, няма как да се гарантират устойчиво развитие и подобрение на тенденциите в общественото здраве.