Днес, 13.11.2023 г., и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов проведе среща с британския министър по имиграцията Робърт Дженрик и водена от него делегация. На срещата в Съдебната палата в София присъства британският посланик Н. Пр. Роб Диксън.

От българска страна в разговорите участваха Мария Павлова, заместник главен прокурор при Върховна касационна прокуратура (ВКП), Елена Каракашева, заместник главен прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) и прокурор Ваня Стефанова, завеждащ отдел „Специализиран“ във ВКП.

 

В хода на разговорите бяха обсъдени предизвикателствата пред националните и партньорските служби в Европа като незаконната миграция, породена от регионални и локални военни конфликти, и съпътстващата я трансгранична престъпност.

Борислав Сарафов подчерта ключовата роля на България за ефективното управление на външните граници на европейския континент и за преодоляване на свързаните с миграцията проблеми в сигурността с оглед овладяване на мигрантския натиск над Европейския съюз и Обединеното кралство.

Министър Дженрик благодари за оказваната подкрепа от българската прокуратура за пресичане на организираното придвижване на нелегални мигранти. Той изрази своето удовлетворение от тясното взаимодействие между българските и британските правоохранителни органи в борбата срещу организираната имиграционна престъпност.

В рамките на срещата двете страни се обединиха около необходимостта от хармонизирано прилагане на правилата и стандартите за граничен контрол и от системен подход за противодействие на трансграничните престъпления и другите форми на международна престъпност с цел укрепване на европейската система за сигурност.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук