Ирландското правителство ще наложи работни ограничения за българи и румънци за поне още три години, смята ирландският вестник "The Irish Times".
Очаква се решението да бъде взето поради нарастващите нива на безработицата в страната и въпреки лобирането на двете страни, които претендират, че мярката ги третира като "граждани второ качество". Европейската комисия също окуражи страните да премахнат работните ограничения за граждани на двете балкански държави. След присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз ирландското правителство реши да наложи изискване за получаване на разрешително за работа за техните граждани. До края на октомври разрешителни са издадени на 58 българи и 241 румънци. Гражданите на двете страни могат да пътуват и живеят в Ирландия и без тях, но не могат да се наемат на работа или да получават социални помощи. Според европейските норми правителството може да налага подобни ограничения за срок до 7 години. Очаква се решението по въпроса да бъде взето скоро на заседание на ирландското правителство. През 2004 г. Ирландия реши да позволи на гражданите на 10-те новоприсъединили се страни към ЕС да живеят и работят на нейна територия. Поради последвалия поток от икономически имигранти решението не обхвана гражданите на Румъния и България през 2007 г., посочва изданието. /БЛИЦ