Общото събрание на Българската академия на науките избра акад. Юлиан Ревалски за председател на академията, предаде репортер на БГНЕС. Според Устава на БАН изборът в Общото събрание е с тайно гласуване и с мнозинство поне 50+1 от списъчния състав на събранието. Математикът акад. Ревалски получи 57 гласа „за”.
Преди да бъде избран за поста на настоящия акад. Стефан Воденичаров, акад. Ревалски заяви пред БГНЕС, че основният акцент в неговата програма е запазване и по-нататъшно устойчиво развитие на научния потенциал в БАН, който е най-ценният продукт на Академията. „Първите стъпки са свързани с недофинансирането на Академията, свързани с публичното и непубличното финансиране.

Става въпрос не само за заплатите на служителите и научните работници в Академията, а за подобряване на условията на труд като цяло, поддържането на инфраструктурата и осигуряване на устойчиво развитие на научните изследвания. Това е един цялостен и сложен въпрос, свързан с финансирането на науката”, категоричен бе акад. Ревалски. Той обясни, че първите му стъпки ще бъдат контакти с Комисията по наука и образование в Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси, както и с Министерство на образованието и науката.

„Заедно с тях да начертаем първите мерки, които ще подпомогнат по-нататъшното дофинансиране на БАН, за да може тя да функционира нормално. Иначе няма да успеем. Има и много други неща, които могат да се направят впоследствие, свързани с дългосрочни и краткосрочни политики”, каза той.

Източник: БГНЕС