През периода от 29-и юни до 3-и юли, технически специалисти от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД извърши проверки на място по изпълнение на договорите за капитални ремонти на електрически локомотиви.

Дружеството има два такива договора за ремонт, изпълнявани съответно от фирмите ДЗЗД „Обединение „Рейл Сървисис”, Р. Чехия и „Жос Врутки” А.С., Р. Словакия, и реализирани след проведени процедури в края на 2019 г.
 
Първите локомотиви са на място при изпълнителите, които работят по тяхното пълно обновяване.

И двата договора са за извършване на капитален ремонт на по 10 броя електрически локомотиви, като съвсем скоро предстои за ремонт да бъдат изпратени и следващите два локомотива.

Първите ремонтирани локомотиви е планирано да влязат в експлоатация още в края на текущата година.
 
Срокът за изпълнение на договора с ДЗЗД „Обединение „Рейл Сървисис” е  за 24 месеца, а този с „Жос Врутки” А.С. е за 36 месеца.

Така заедно с планираната доставката на десет нови локомотива Smartron в началото на 2021 г. ,,БДЖ - Пътнически превози” ЕООД ще разполага и с още 20 изцяло подновени електрически локомотива.