С прокопаването на 200-метров канал от стената на Панчаревското езеро до река Искър ще започне подготовката за намаляване на водния му обем, за да се предпази районът от наводнение, съобщиха от областната управа на София.
В края на тръбата, която е с диаметър 1 м и минава по язовирната стена, ще бъдат монтирани временни изпускателен кран и гасител, чрез които водата ще се оттича с 3 - 3,5 кубика в секунда. <br /> <br /> Така за период от 8 до 10 дни ще се източат около 2 милиона кубика вода, които ще освободят обема на язовира и ще го подготвят за очакваното атмосферно затопляне и интензивно снеготопене. <br />