Комплект от шест атрактивно обагрени детски хавлиени кърпи с рисунки на животни и анимационни герои са забранени за продажба със заповед на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Дамян Лазаров. Причината за мярката е, че те могат да причинят кожни алергии.
Съществуващият риск е установен при анализа на резултатите от лабораторни изпитвания, които са показали завишена стойност на PH на воден екстракт. При допустима стойност 7,5 отчетената е 8,64. Заключенията на експертите са, че това разминаване, макар и неголямо, е достатъчно да доведе до алергия при потребителите с по-чувствителна кожа.<br /> &nbsp;<br /> При оценката на риска в графата сериозност на увреждането е маркирано, че то би било леко и водещо до обикновено обратими и неизискващи болнично лечение здравословни проблеми. Тъй като обаче потенциалните ползватели на тези кърпи са деца, а тяхната кожа по правило е по-нежна, това автоматично прави кърпите особено опасни. <br /> <br /> Като най-уязвима е посочена групата на децата от 3 до 11 години. Въпреки че кърпите отговарят на изискванията за устойчивост на цвета на триене, съдържание на азобагрила и формалдехид, рискът от завишената стойност на PH на воден екстракт е достатъчно основание те да бъдат забранени за продажба, за да се предотвратят всякакви, дори и минимални рискове от предизвикване на обриви и зачервявания на кожата при децата.<br /> <br /> Изпитванията в лаборатория се наложиха, тъй като при извършената още на границата проверка от инспектори на КЗП със съдействието на агенция &bdquo;Митници&rdquo; вносителят не е представил документи, удостоверяващи съответствието на кърпите с нормативно установените изисквания за безопасност. Тогава Лазаров забрани временно пускането им на пазара, като целият внос бе оставен на отговорно пазене в склад на търговеца до излизането на резултатите от лабораторните анализи и установяването на евентуалния риск при употребата на кърпите. С установяването на опасността е издадена заповед, която съдържа забрана стоката да бъде пусната на пазара или да бъде осъществен повторен внос на опасните кърпи в бъдеще. <br /> <br /> Със заповед на Лазаров е забранен вносът и пускането на пазара и на детска шаферска рокля. Тя е предназначена за момиченца на около четиригодишна възраст. Дрешката е в бяло с декорации от мъниста под формата на цветчета, които не са достатъчно надеждно закрепени върху плата. Лесното им отделяне е предпоставка да попаднат в устата на детето и да бъдат погълнати от него, което да предизвика задавяне и дори задушаване. Това е установено след проведени лабораторни изпитвания за силата на опън, необходима да откъсне цветчетата, и с цилиндър за малки части, който е широк колкото детското гърло и с който се проверява дали отделящите се елементи могат да преминат през него. <br /> <br /> Работата по случая е започнала след постъпило в КЗП уведомление от агенция &bdquo;Митници&rdquo;. По сигнала екип на КЗП е извършил проверка, при която не се представени документи, удостоверяващи действия по оценяване безопасността на стоката. Това е наложило временното й спиране за извършване на действия по оценка безопасността на роклята. След представянето на изпитвателния протокол, в който е отразено, че изделието не отговоря на нормативно установените изисквания за безопасност, е издадена заповед и за забрана на реализацията й на българския пазар. /БЛИЦ<br />