„Евромакс Сървисиз“ ЕООД е уведомила Регионалната инспекция по околната среда и водите, че спира процедурата по оценката на въздействието върху околната среда за находището в Трън, съобщиха от екоминистерството.

На референдум местните хора ясно заявиха, че не желаят в техния регион да се извършват добив и преработка на златно-сребърни руди. Над половината от имащите право на глас се включиха в добитването.

Дружеството извършва в момента цялостна преоценка на параметрите на инвестиционното предложение и целесъобразността му във връзка с икономическите и социалните условия в община Трън, става ясно от официалното съобщение.

Процедурата по ОВОС е спряна до приключване на обстойните анализи на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, с цел взимане на решение за реализирането на подобен проект.

Основен мотив на противниците на златодобива е опасността от разрушаване на живописната природа. Техните опоненти пък смятат, че мината ще подпомогне икономическото развитие на общината.