Белащица и околните села може да останат на сухо заради каменна кариера, която почти 60 г. се експлоатира на метри от домовете на хората. За това алармираха представители на Инициативния комитет, който настоява за спиране на изкопните работи след изтичане на концесията.

Вече 4 пъти жителите на пловдивските села Белащица, Брани Поле, Брестник, Марково, Куклен, Гълъбово и Цар Калоян протестират срещу кариерата, която застрашава здравето и живота им. Местните са категорични, че изкопните дейности и извозването на тежките материали оказват необратими последици и за природата. „Разбиването на скалите води до фина фракция, която наподобява бял прах.

Това нещо се носи във въздуха в посока на вятъра, а там е дефиле, т.е. вятърът се движи надолу в посока на селата. От фирмата-концесионер на кариерата се позовават на някакво изследване, че въздушните течения са от запад към изток, за това прахта не засяга селищата. Но това важи за равнината, не за дефилето, по което всъщност духа вятърът. В началото на месец юни имаше буря която разпиля прахоляка във въздуха, че дори стигна до Пловдив. Чак тогава от РИОСВ се сетиха да направят проверка за запрашаването“, кометира д-р Костадин Сотиров, който също беше на протеста миналата събота.

Четири водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани при добиване на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода,  посочват от Инициативния комитет. Д-р Сотиров съобщи, че по настояване на хората ще бъде направен ОВОС – оценка за въздействието върху околната среда. Ангажимент за това са поели Министерство на здравеопазването и неговото регионално поделение, както и  Басейнова дирекция.

През последните години се наблюдава увеличение на респираторните заболявания в района вследствие на замърсяванията. Затова местните са категорични, че кариерата трябва да бъде затворена след изтичане на концесионните договори съответно през 2021 и 2023 г. В същото време фирмата „Холсим“, която експлоатира кариерата, иска разширяване на площта с още 50 дка и удължаване на работата за още 25 г. с аргумента, че това е нужно за рекултивация на терена. Скандалното е, че в действащия концесионен договор има план за рекултивация, който не е спазен, разкриха от Инициативния комитет. Те посочват и друго фрапиращо нарушение – концесията е излязла извън рамките на договорената площ.

Това е установено при съвместна проверка на представители на Министерство на енергетиката и „Екогласност“ на 20 юли т.г. „На място бяха констатирани отклонения по северната граница на зоната на концесията и дейност извън тази граница, видно и от топографската карта. показана ни от служителите на концесионера. Тези отклонения дават основания на Министерство на енергетиката съгласно договора за концесията да предприеме мерки в защита интереса на държавата и потърпевшите граждани. За съжаление такива действия повече от месец не се предприемат“, кометира Емил Георгиев от „Екогласност“. Той съобщи, че представителите на министерството са правили замерванията с туристически GPS, който дава сериозни отклонения сравнено с професионалната техника. За целта е направено замерване от геодезист на организцията, което показва излизане от концесионните граници.

На 12 октомври на място се очакват министрите на енергетиката Теменужка Петкова и на околната среда Нено Димов, за да обсъдят проблема с местните хора, както и бъдещата рекултивация на терена.
 
Има излизане от рамките на концесията

Боян Йорданов, експерт геодезист от „Екогласност“ и участник в съвместната проверка с Министерство на енергетикатa:

-На съвместната проверка с Министерство на енергетиката с каква апаратура експертите  замерваха координатите на концесията?
-С туристически GPS с марка „Гармин”.

-Замерването на място показа ли излизане извън рамките на концесията?
- При измерването на експертите от Министерство на енергетиката имаше един-два участъка,  при които имаше разминаване, за което се премълча. Докато с моята апаратура аз констатирах, че има. Накрая се констатира, че има излизане от концесията в един участък. Дори самите концесионери показаха карта, от която е вдино, че има излизане от концесията.

- Какво удостовери проверката на мястото на т. нар. Стара кариера, която „Холсим” към момента не трябва да използват?
- Установиха се доста купчини пръст, които един самосвал изсипва – около 70. На едно място видяхме струпана тежка верижна техника, въпреки че те твърдят, че не извършват дейност.