Забранява се съхранението на катастрофирали, снети от отчет, излезли от употреба или изоставени регистрирани МПС по уличната и общинската пътна мрежа в Кърджали. „Извън закона“ ще бъдат и превозни средства за покупко-продажба по улици, площади, тротоари, зелени площи и други за обществено ползване, както и междублокови пространства.

Тези изменения в Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали предстои да влязат в сила след 25 април, когато ще бъдат гласувани в разпоредителния орган. Докладната в Общинския съвет е внесена от кмета Ерол Мюмюн, пише rodopi24.

Забранява се също така движение на превозни средства в града, непочистени от кал; водене на стада и селскостопански животни по улиците; нерегламентирано поставяне върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни/неподвижни или други прегради, знаци, табели и съоръжения, които затрудняват и възпрепятстват преминаването, спирането, престоя и паркирането на ППС или преминаването на пешеходци.

Подобни съоръжения ще подлежат на незабавно премахване и изземване от общинското предприятие „Паркинги и гаражи“, без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

За зареждане на търговски обекти и извършване на куриерски услуги  и други   дейности се допуска спиране и престой до 20 мин. на МПС в зоните с ограничение в град Кърджали, без пиковите часове от 07.30 ч. до 09.30 ч., и от 16.30 ч. до 18.30 ч., се посочва още в наредбата.

Пропуските ще се издават от Кмета на общината за една календарна година, след разглеждане на заявленията от комисия, състояща се най- малко от петима членове, в. т.ч. един правоспособен юрист, общински съветник и представител на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Кърджали.

„С предложените промени ще се постигне драстично намаляване на потока на автомобили по улиците, където движението е натоварено. Урегулиране на паркирането на паркинги и реална възможност за проследяване на натовареност.

Ще освободи места за кратковременно паркиране пред обществени сгради и институции. Междублоковите паркинги ще се освободят. Ще се повиши контролът по паркиране на излезлите от употреба автомобили и подобряване на средата за живот“, се посочва в мотивите на кмета.