Общинският съвет в Харманли реши на заседание днес да приеме 50 000 тона твърди битови отпадъци от боклука на София в регионалното депо в Харманли само и единствено при финансиране от страна на правителството на инфраструктурни обекти за над 26,5 млн. лева.
19 от съветниците бяха “за”, групата на “Атака”, която се състои от двама души, беше против, един се въздържа. Транспортирането на отпадъците трябва да става със специални автомобили “Гондоли”, недопускащи разливане на твърди битови отпадъци при движение по пътищата. Общинските съветници възложиха на кмета на община Харманли Михаил Лисков да подпише с кмета на община София Бойко Борисов договор с цена на услугата 24 лева с ДДС на тон, като транспортът да е за сметка на община София.
Повече от час продължиха дебатите в Общинския съвет в Харманли, като стана ясно, че съветниците най-много се притесняват дали действително правителството ще финансира тези инфраструктурни обекти. От “Атака” се обявиха против приемането на отпадъците заради намиращите се близо до сметището защитени територии по “Натура” 2000. /БЛИЦ