Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) поискаха лихвените нива на отпускани нови заеми за оборотни средства да са в размер на 1,5-2%, за да се усети конкретната помощ, а не както са в момента - 6-7 на сто. 

Предлага се да се направят специални кредитни продукти от Българската банка за развитие (ББР) или Фонда на фондовете към туристическия сектор. 

"Необходимостта е от нисколихвени кредити, гарантирани от държавата, за период от 7 години и минимум 12 месеца гратисен период от лихва и главница", подчертават от БХРА.

Друго предложение е при преференциални условия да се отпускат и потребителски кредити, за да се задържат служителите в сектора и да им се осигури нормалното съществуване. 

От БХРА изтъкват, че неколкократно са предлагали да се промени нормативната база, така че работещите в туризма да получат право на обезщетение от бюрата по труда след 5 месеца трудов стаж. 

Както и да се помисли върху варианта персоналът да работи във фирмите според натовареността на обектите, а през останалите месеци - за трудов стаж, необходим за получаване на обезщетение за безработица, да се организират курсове, финансирани от социалното министерство.

"Правителството, което и да е то, трябва да мисли как да оцелее секторът, който е основен за българската икономика, как да стане по-конкуретноспособен и как ще продължим да съществуваме един ден, когато кризата приключи", категорични са от БХРА, които са разтревожени от задаващи се фалити в сектора.

"Нищо не се прави, за да се подпомогнат инвеститорите хотелиери, за да се справят с двойно и тройна нарасналите разходи, включително и за ток, харчат се пари за реклама, която не е достатъчно ефективна, не са предвидени достатъчно средства за изграждането на имиджа на страната ни като дестинация, а лошата държавна политика не стимулира оцеляването и развитието на по-голяма част от сектора", добавиха от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.