КНСБ категорично не одобрява и възразява срещу така предложения бюджет за здравеопазване, в който над 400 млн.лв., идващи от увеличените с 2% задължителни здравни вноски, отиват в резерва на НЗОК в БНБ, вместо за покриване на здравни осигурителни плащания. Това заявяват от синдиката.
Разглежданият в парламента Проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2009 г. предвижда публичните разходи за здравеопазване да са 4,18% от БВП, което възлиза на 3 086,3 млн.лв. Абсолютното им увеличение им спрямо 2008 г. възлиза на 480.6 млн.лв., а относителното – на 18,4%. Предвижда се и увеличение на здравноосигурителната вноска от 6 на 8%. От това увеличение средствата от здравноосигурителни вноски ще нараснат с 696 439 хил. лв.- от 967 561 хил.лв. за 2008г. на 1 664 000 хил.лв. за 2009г.

Предлага се общите приходи и трансфери в самостоятелния бюджет на НЗОК да възлизат на 2 442 943 хил. лв.; общите разходи и трансфери - на 2 041 182 хил.лв., формирането на излишък (превишение на общите приходи спрямо общите разходи) в бюджета на НЗОК за 2009г. в размер на 401 761 хил. лв., с който да се попълни и увеличи сегашния размер на резерва на НЗОК в БНБ от 375.5 млн.лв. на 777.3 млн.лв.

За последните 2 години цените на медицинските пътеки са увеличени един единствен път - от 01 .10..2008 г. спрямо 01.01.2006 г. - средно с 10% , при двойно по-висока инфлация през този период. Налице е хронична задлъжнялост на публичните болнични заведения, която в края на тази година ще надхвърли 250 млн.лв., посочват от синдиката.
При тези обстоятелства КНСБ смята за недопустимо да се „икономисват” пари и приходи от повишения размер на здравната вноска за сметка на и без това влошеното здраве на българските граждани.
От синдиката настояват парите от увеличения размер на здравната вноска да бъдат предоставени на НЗОК за подобряване на качеството и достъпа на населението до здравни грижи.

От КНСБ искат още българските депутати в българския Парламент да преразгледат параметрите на предложения бюджет за здравеопазване и да направят необходимите корекции, с което да гарантират повече и по-качествени здравни грижи през 2009г. за всички българи, както и достойното заплащане на труда на работещите в отрасъла. /БЛИЦ