Конфедерацията на независимите синдикати в България изпрати сигнал за нарушения в "Кремиковци" до Томас Хамарберг комисар по правата на човека към Съвета на Европа.
"Конфедерацията на независимите синдикати в България, представлява най-голямата национално представителна синдикална организация и най-голямата обществената организация в Република България.
Сигнализираме Ви за нарушения на чл. 4, ал.1 и чл.25 от Европейската социална харта /ревизирана/, в предприятието „Кремиковци” АД, град София, Република България. От началото на 2008 г. в предприятието системно настъпват поредица икономически проблеми, водещи до влошаване на социалния статус на работещите. Причините за това са многобройни, една от които е лошото управление на фирмата от нейните собственици, между които е и българската държава. При поредното икономическо затруднение в предприятието, на работниците и служителите не са изплащани работните заплати за месеците август, септември и октомври 2008 г. От 29.10.2008 г. работещите в „Кремиковци” АД провеждат ежедневни протестни действия за защита на своите човешки, социални и икономически права. Въпреки това, българската държава която е собственик на 25% от предприятието, не предприема никакви действия да защити своите граждани, работници и служители във фирмата. Това бездействие на практика лишава тях и техните семейства, от доходи и средства за препитание, което ги довежда до социална изолация и бедност, което представлява нарушение на чл.30 от Европейската социална харта /ревизирана/." се казва в сигнала. Лидерът на КНСБ д-р Желязко Христов моли да бъдат предприети  необходимите действия за прекратяване на нарушенията на човешките права в „Кремиковци” АД. /БЛИЦ